Nestleder

Malin Lunde Andersen

Nestleder i Sarpsborg Arbeiderparti

Malin Lunde Andersen

Fakta om Malin:

  • Alder: 37
  • Bosted: Kvastebyen
  • Sivilstatus: Gift, 3 barn
  • Jobb: Daglig leder i Opplæringskontoret for små håndverksfag
  • Medlem i Handel og Kontor
Portrett av Malin Lunde Andersen

Politisk erfaring:

  • Nestleder Sarpsborg Arbeiderparti
  • Styremedlem Østre Sarpsborg Arbeiderlag

Malin Lunde Andersen stilte fro første gang til valg ved kommunevalget i 2023.

Hun har alltid stemt Arbeiderpartiet, men ble ikke aktivt engasjert før i 2019.

Malin har fagbrev som industrisyer. Som lærling var hun veldig engasjert i Fellesforbundet, og satt i ungdomsutvalget både der og i LO i Moss og Østfold. 

Hun jobber nå som Daglig leder i Opplæringskontoret for små håndverksfag, noe som gjør at hun er svært engasjert i utdanning og yrkesfag. Dette var også utgangspunktet for at hun engasjerte seg politisk. Hun er opptatt av at alle skal ha like muligheter til å leve de livene som er riktige for dem og hun brenner for at de som har minst må få nok til å klare seg.