Trygt arbeidsliv

Sammen skaper vi trygge arbeidsplasser i kommunen

Vårt mål er at kommunen skal være en god og trygg arbeidsgiver, som involverer de ansatte og ivaretar deres rettigheter.

Sarpsborg skal være en heltidskommune. Vi mener at hele, faste stillinger skal være hovedregelen. Heltid bidrar til en bedre arbeidshverdag for våre ansatte, det skaper trygghet, forutsigbarhet og bidrar til lavere sykefravær. Vi ønsker å satse videre på årsturnus i Sarpsborg og prøve det ut også innenfor flere områder.

Vi ønsker at flere av kommunens oppgaver innenfor velferd, oppvekst og teknisk løses av egne ansatte, og at vikarbruk styres igjennom bruk av kommunens egne vikarer og ikke ved bruk av vikarbyråer. Det er viktig at kommunen sikrer god rekrutering av kvalifisert arbeidskraft blant annet ved satsning på lærlinger.

Sarpsborg Arbeiderparti vil være en pådriver for et seriøst arbeidsliv der hele, faste stillinger er hovedregelen. Vi vil samarbeide tett med fagbevegelsen for å nå dette målet.

Vårt mål er at kommunen skal være en god og trygg arbeidsgiver, som involverer de ansatte og ivaretar deres rettigheter.

Sarpsborg skal være en heltidskommune. Vi mener at hele, faste stillinger skal være hovedregelen. Heltid bidrar til en bedre arbeidshverdag for våre ansatte, det skaper trygghet, forutsigbarhet og bidrar til lavere sykefravær. Vi ønsker å satse videre på årsturnus i Sarpsborg og prøve det ut også innenfor flere områder.

Vi ønsker at flere av kommunens oppgaver innenfor velferd, oppvekst og teknisk løses av egne ansatte, og at vikarbruk styres igjennom bruk av kommunens egne vikarer og ikke ved bruk av vikarbyråer. Det er viktig at kommunen sikrer god rekrutering av kvalifisert arbeidskraft blant annet ved satsning på lærlinger.

Sarpsborg Arbeiderparti vil være en pådriver for et seriøst arbeidsliv der hele, faste stillinger er hovedregelen. Vi vil samarbeide tett med fagbevegelsen for å nå dette målet.

Sarpsborg Arbeiderparti vil:

 • Styrke trepartssamarbeidet i Sarpsborg kommune
 • Videreføre overtallighetsvernet på tre år for kommunalt ansatte
 • Sikre et inkluderende arbeidsliv
 • Sikre at kommunens ansatte har et forutsigbart og anstendig ansettelsesforhold
 • Prioritere økning i hele, faste stillinger og fortsette arbeidet med heltidskultur ved å innføre årsturnus i flere virksomheter
 • Redusere bruken av midlertidige ansettelser
 • Se på muligheten for å etablere kommunal vikarordning
 • At Sarpsborg kommune til enhver tid skal ha 110 lærlinger i egen virksomhet
 • Se på muligheten for å gi lærlinger fortrinn ved ansettelser i Sarpsborg kommune
 • Følge opp arbeidet med Sarpsborgmodellen for å sikre et seriøst arbeidsliv
 • Videreføre samarbeidet om Fair Play Bygg
 • Bekjempe arbeidslivskriminalitet og useriøse firmaer på kommunale bygg- og anleggsplasser
 • Sørge for at kommunen bruker bedrifter med egne ansatte og lærlinger innen bygg- og anlegg, samt innen innkjøp av varer og tjenester
 • Sørge for at kommunen har en innkjøpspolitikk som stimulerer til innovasjon og bærekraft.
 • Legge til rette for at kommunens ansatte får mulighet for kompetanseheving, etter- og videreutdanning

Er du enig med Sarpsborg Arbeiderparti om Trygt arbeidsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker