Næringsbyen Sarpsborg

Sammen skaper vi spennende og attraktive arbeidsplasser

Vårt mål er å føre en offensiv næringspolitikk som trygger eksisterende arbeidsplasser og som legger til rette for nye. Sarpsborg har en sentral plassering og vi må sikre gode næringsarealer med rom for ekspansjon. Vi ønsker gjennom vår politikk å bidra til at flere arbeidsplasser etableres i vår kommune.

Sarpsborgs næringsliv har alle forutsetninger for å lede an i det grønne skiftet. Vi skal støtte opp under dette arbeidet slik at framtidig vekst skjer på en klima- og miljøvennlig måte.

Sarpsborg Arbeiderparti vil legge til rette for at flere kan skape sin egen arbeidsplass igjennom blant annet å etablere en egen gründerstrategi. Sarpsborg kommune skal gjennom samarbeid med fylket og staten satse på Ungt Entreprenørskap og gründerskap.

Sarpsborg Arbeiderparti vil:

  • Sørge for at vi er en «ja- kommune» som gir rask og god service overfor lokalt næringsliv og være positivt imøtekommende overfor gode initiativ som kan skape utvikling og vekst
  • Støtte lokale aktører som bidrar til å fremme innovasjon og verdiskaping i Sarpsborg gjennom å tilby gode møteplasser for gründere, forskere, det etablerte næringsliv og mulige investorer
  • Styrke Sarpsborg attraktivitet for reiselivsnæringen
  • Styrke kommunens næringsfond
  • At vi skal være en næringsvennlig kommune der vi sikrer god tilgang til næringsarealer for et variert næringsliv og der vi er pådriver og legger til rette for etableringer i Sarpsborg
  • Videreføre samarbeidet med Sarpsborg Næringsforening
  • Sikre regelmessige møteplasser mellom kommunens næringsliv, administrasjon og politikere
  • Styrke samarbeidet i Nedre Glommaregionen og fylket for å legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet.
  • Stimulere til etablering av arbeidsplasser i sentrum og andre egnede områder i kommunen
  • Sørge for raskere kommunal saksbehandling av søknader og andre initiativ

Er du enig med Sarpsborg Arbeiderparti om Næringsbyen Sarpsborg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker