Et attraktivt Sarpsborg

Skape et levende sentrum med gode møteplasser og bomiljøer

Vårt mål er at Sarpsborg skal være et mer attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve, med levende lokalsamfunn i hele Sarpsborg. Sarpsborg har en rekke spennende turistattraksjoner, og sammen med byselskapet og andre aktører skal kommunen være aktive i profileringen av byen.

Vi ønsker at sentrum skal være et sted der mennesker møtes, og en drivkraft for at Sarpsborg skal være en attraktiv by. I Sarpsborg skal vi legge til rette for en god balanse mellom kultur, opplevelse, handel, næring og bokvaliteter. Utviklingen av Sarpsborg må foregå i et samarbeid mellom næringslivet, kommunen, andre offentlige aktører, frivillige organisasjoner og innbyggerne. Vi har tro på at vi løser de store oppgavene best i fellesskap.

Sarpsborg Arbeiderparti vil utvikle Sarpsborg på vår historiske identitet. Vi skal ta vare på Sarpsborg-særpreget i utvikling av den moderne byen. Sarpsborg skal fortsette å vokse på en bærekraftig måte, både miljømessig, økonomisk og sosialt. Fortetting i sentrum og muligheter til å bygge i høyden i definerte områder gir god stedsutvikling og bidrar til en attraktiv by.

Sarpsborg Arbeiderparti vil:

 • Prioritere utvikling av Østre bydel
 • Starte arbeidet med å etablere park i kvartal 88 i Østre bydel
 • Fortsette arbeidet med å skape et attraktivt Sarpsborg gjennom Bykraft 2027
 • Legge til rette for spennende byutviklingsprosjekter i Sarpsborg sentrum i samarbeid med det private næringsliv, som for eksempel Arena Sarpsborg
 • Samarbeide tett med iSarpsborg og næringsforeningen om næringsutvikling og sentrumsutvikling
 • Styrke lokalsamfunnene slik at vi får trygge og levende nærmiljøer i hele kommunen
 • Legge til rette for utbyggere som prioriterer leie til eie
 • Utrede ordninger for å få unge og barnefamilier ut på boligmarkedet
 • Styrke fokuset på universell utforming for beboere i alle livsfaser og situasjoner
 • Prioritere utbygging som sikrer en sosial boligbygging
 • Samarbeide med utbyggere for å få et variert tilbud av boligbygging som virker tiltrekkende på ulike grupper innbyggere, med særlig fokus på unge og barnefamilier
 • Se på muligheten for at utbyggere som får gjennomføre store prosjekter, gir noe ekstra tilbake til fellesskapet i form av parker, tilrettelagte og tilgjengelige arealer og andre tiltak når dette har sammenheng med utbyggingen
 • Styrke arbeidet med å få mennesker som bor i kommunale boliger over i permanente boløsninger gjennom blant annet økt bruk av tilvisningsavtaler, startlånsordninger, bo-oppfølging og samarbeid med NAV
 • Styrke kontrollen av ulovlige boenheter
 • Legge til rette for utvikling av Høysandbrygge i samarbeid med Borg Havn
 • Videreutvikle Sarpsborg som et attraktivt turistmål i samarbeid med iSarpsborg

Er du enig med Sarpsborg Arbeiderparti om Et attraktivt Sarpsborg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker