På lag med idrett og frivillighet

Sammen skaper vi tilhørighet og økt livskvalitet

Vårt mål er at alle skal ha gode muligheter til å delta i idretts- og friluftsaktiviteter. Sarpsborg skal være en tilgjengelig by for alle, hvor alle sikres deltagelse og har like muligheter til å kunne ta del i byens tilbud. Bygninger og offentlig rom skal være tilgjengelig slik at alle kan delta på like vilkår. I Sarpsborg skal det være lett å leve aktive liv uavhengig av fysikk, alder, bakgrunn og økonomi. 

Idrett og frivillighet inspirerer, inkluderer og skaper samhold. Et rikt og inkluderende fritidstilbud er viktig for trivsel, helse, integrering og livsglede. En sterk frivillig sektor bygger opp om vårt demokrati, og skaper verdier for mennesker og samfunn. Det er derfor viktig at kommunen støtter opp om lag og foreningers frivillige innsats, og motiverer dem til bygging av organisasjonskunnskap blant unge. 

Sarpsborg Arbeiderparti vil legge til rette for attraktive fritidstilbud, senke den økonomiske terskelen for deltakelse og legge til rette for at alle barn og unge kan finne sitt fellesskap.

Sarpsborg Arbeiderparti vil: 

 • Sikre at økonomi ikke er et hinder for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge igjennom medlems- og aktivitetstilskudd 
 • Styrke kommunale støtteordninger som prioriterer barn og unge 
 • At skoler og offentlige bygninger er tilgjengelig på kveldstid 
 • Etablere flere aktivitetsparker i hele Sarpsborg 
 • Forenkle tilskuddsordninger og rapporteringssystemer for lag og foreninger 
 • Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner 
 • Styrke frivilligsentralene 
 • Vurdere å etablere en frivilligsentral til i kommunen 
 • Se på muligheten for å etablere Frivillighetens hus 
 • At kommunen bidrar til drift og vedlikehold av kultur- og idrettsanlegg 
 • Se på videreutvikling av Sparta Amfi og Arena Sarpsborg for å skape en arena for idrett og kultur i Sarpsborg sentrum
 • Se på videreutvikling av Sarpsborg stadion i samarbeid med idretten 
 • Opprettholde samarbeidet med Idrettsrådet og sikre driften av Idrettsrådet 
 • Legge til rette for "Aktive lokalsamfunn" i samarbeid med Idrettsrådet og Østfold idrettskrets 
 • Legge til rette for realisering av tennishall i samarbeid med Sarpsborg tennisklubb 
 • Jobbe for at frivillige organisasjoner sikres rett til kommunal bankgaranti og forskuttering av spillemidler for bygging av lokaler og anlegg

Er du enig med Sarpsborg Arbeiderparti om På lag med idrett og frivillighet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker