Et samfunn med mindre forskjeller

Vi bygger et samfunn basert på frihet, likhet og solidaritet

For Sarpsborg Arbeiderparti er det viktig at alle skal ha muligheten til å leve det livet de ønsker. Vårt mål er like muligheter og trygghet for alle, i et samfunn med mindre forskjeller.

I Sarpsborg skal alle ha like muligheter – uavhengig av sosial bakgrunn, livssyn, alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet og seksuell legning.

Vi vil sammen skape sterke fellesskap i Sarpsborg og et samfunn bygd på verdiene: Frihet, likhet og solidaritet.

Frihet:

Alle skal ha muligheter til menneskelig vekst og utfoldelse.

Alle skal ha mulighet til å bruke sitt talent, engasjement og skaperkraft.

Vi skal jobbe for trosfrihet og toleranse, slik at mennesker med ulike livssyn kan arbeide sammen for et bedre samfunn.

Likhet: 

Alle mennesker er enestående og likeverdige.

Alle skal ha likeverdige levekår- gjennom fellesskap og rettferdig fordeling.

Vi skal bekjempe intoleranse, diskriminering og urettferdighet.

Solidaritet:

Vi skal yte etter evne og få etter behov.

Vi bryr oss om og tar vare på hverandre.

Vi skal skape toleranse, likeverdige levekår og trygghet- slik at alle får størst mulig frihet til å leve et liv i samsvar med egne ønsker og behov.

Er du enig med Sarpsborg Arbeiderparti om Et samfunn med mindre forskjeller?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker