En levende kulturby

Sammen skaper vi gode opplevelser og samhold

Vårt mål at kultur skal være en drivkraft i kommunens utvikling. Vi vil at flere kunstnere og kulturarbeidere skal få et arbeid å leve av, og at Sarpsborgs tiltrekningskraft som kulturby styrkes.

Sarpsborg er en av Norges eldste byer, og vi er rike på kulturminner og kulturmiljøer. Dette gjør Sarpsborg attraktivt for oss som bor her og for de som kommer på besøk. For Sarpsborg Arbeiderparti er det viktig at vår unike kulturarv formidles og bevares.

Vi vil at barn og unge skal få oppleve og utøve kultur. Kulturskolen er en viktig arena og vi vil se på muligheten for å få korps og kulturskoletilbudet inn i skolen. Fritidsklubbene og ungdommens kulturhus er viktige arenaer for barn og unge. Vi vil fortsette å utvikle tilbudet ved å skape møteplasser for barn og ungdom.

Sarpsborg Arbeiderparti mener det er en offentlig oppgave å legge til rette for et rikt og mangfoldig kulturliv i samarbeid med lag, foreninger og andre aktører.

Sarpsborg Arbeiderparti vil:

 • Styrke og videreutvikle fritidsklubbene våre
 • Legge til rette for videreutvikling av E-sport satsningen
 • Styrke satsningen og rekrutteringen til kor og korps, igjennom å etablere samarbeid mellom kulturskolen, korps og skoler
 • At kulturskoletilbudet skal være tilgjengelig, attraktivt og til lavest mulig pris
 • Videreføre kulturskole for eldre
 • Styrke kommunens kulturfond
 • Videreføre Litteraturuka
 • Ta vare på vår unike kulturarv igjennom satsing på Olavsdagene
 • At Sarpsborg skal være en aktiv aktør i samarbeidet om nasjonaljubileet 2030 i tett samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter
 • Se på muligheten for å etablere langhus i Landeparken
 • Utvikle Sarpsborg Scene til Østfolds ledende kulturarena
 • Fortsette satsningen på kunst i offentlige rom
 • Satse på og legge til rette for det profesjonelle og frivillige kulturlivet
 • Gjøre Sarpsborg attraktiv for større kulturarrangementer
 • Legge gode rammer for aktiviteter i sentrum som for eksempel Mangfoldsdagene, Frivilligfestival og Pride

Er du enig med Sarpsborg Arbeiderparti om En levende kulturby?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker