Representant

Svein Larsen

Gruppenestleder i Sarpsborg Arbeiderparti

Svein Larsen

Fakta om Svein

 • Alder: 64
 • Bosted: Løkkevika
 • Sivilstatus: gift
 • Jobb: Gruppenestleder for Sarpsborg Arbeiderparti
 • Medlem av Skolenes Landsforbund
Portrett av Svein Larsen

Politisk erfaring

 • Bystyrerepresentant 2007-2011, 2011-2015, 2015-2019
 • Gruppeleder for Sarpsborg Arbeiderparti 2015-2019, 2019-2023
 • Formannskapet 2019-2023
 • Sekretær Borgen og Søndre Skjeberg Arbeiderlag
 • Styremedlem i KS Viken
 • Landsstyremedlem i KS
 • Nestleder i Landsstyret i Norges Frivilligsentraler
 • Styreleder i ASVO
 • Styreleder i Frivillig Øst
 • Utvalgsleder i utvalg for helse- og sosial 2007-2011
 • Komitéleder Tjenestekomitéen 2011-2015
Svein Larsen sammen med andre kandidater

Svein Larsen i Kulåsparken sammen med andre kandidater til kommunevalget i 2023.

Svein Larsen er varaordførerkandidat for Sarpsborg Arbeiderparti til kommunevalget i 2023. 

Som gruppeleder i tre perioder er Svein opptatt av helheten i tilbudet Sarpsborg kommune gir til innbyggerne. Det er avgjørende at en Arbeiderpartistyrt kommune gir et likeverdig tilbud til alle som trenger det, uavhengig av hvem du er eller hvor du kommer fra. 

Svein Larsen og Therese Thorbjørnsen i Kulåsparken

Svein Larsen og Therese Thorbjørnsen